Pakiet Zniżkowy Zagłębia Ambitnej Turystyki to przejrzysta koncepcja ekonomiczna: wspieraj formujące zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla uczniowskich grup zorganizowanych (wyjątkowo zorganizowanych grup dziecięcych i młodzieżowych pozaszkolnych) a w zamian za to uzyskuj przywilej istotnego, nawet 30% opustu cenowego na szereg produktów i usług w Zagłębiu Ambitnej Turystyki na podstawie tzw. Karty Sponsora.

Jedna darowizna w kwocie 1 000 zł (z przeznaczeniem na współfinansowanie zajęć z Listy Zajęć Edukacyjno-Wychowawczych dla szkoły (grupy) niewskazanej) daje prawo do otrzymania 2 Kart Sponsora, uprawniających do zniżki w okresie 1 roku kalendarzowego na szereg produktów i usług rekreacyjnych i turystycznych, nie więcej niż 30-krotnie w ciągu roku kalendarzowego, dowolnie wybranych z Listy Produktów i Usług Kwalifikowanej Rekreacji.

Jedna darowizna w kwocie 1 000 zł (z przeznaczeniem na współfinansowanie zajęć z Listy Zajęć Edukacyjno-Wychowawczych dla konkretnej, wskazanej szkoły (grupy) ) daje prawo do otrzymania 1 Karty Sponsora, uprawniających do zniżki w okresie 1 roku kalendarzowego na szereg produktów i usług rekreacyjnych i turystycznych, nie więcej niż 30-krotnie w ciągu roku kalendarzowego, dowolnie wybranych z Listy Produktów i Usług Kwalifikowanej Rekreacji.

Zasady finansowania zajęć z Listy Zajęć Edukacyjno-Wychowawczych:
1/ wsparcie dla jednego ucznia nie może być wyższe niż 50 zł a grupa nie może być mniej liczna niż 20 uczniów;
2/ środki są przydzielane do wyczerpania według kolejności zgłoszeń zorganizowanych grup szkolnych;
3/ grupy z tej samej szkoły z uczniami niepowtarzającymi się mają pierwszeństwo przed grupami z uczniami powtarzającymi się w okresie minionego roku kalendarzowego;
4/ nowa szkoła ma pierwszeństwo przed szkołą powtarzającą się;
5/ szkoły (inni organizatorzy), którzy zgłosili rezerwację i bez ważnej przyczyny zrezygnowali z Zajęć na później niż 2 tygodnie przed terminem zajęć są przesuwani na koniec kolejki w okresie 2 następujących lat kalendarzowych;
6/ środki przydziela komisja w składzie Bogusław Szweda – przewodniczący oraz Jakub Szczepek – reprezentant młodzieży.

Zasady korzystania z uzyskanych zniżek przez posiadaczy Karty Sponsora:
7/ każdorazowo skorzystanie ze zniżki wymaga upewnienia się, że produkt (usługa) z Listy Produktów i Usług Kwalifikowanej Rekreacji jest dostępna w określonym terminie oraz rezerwacji tej usługi przez Panel Kontakt;
8/ rezerwacja jest ważna w momencie otrzymania potwierdzenia rezerwacji pocztą email (na adres wskazany w wiadomości rezerwacyjnej);
9/ Sponsor przesyłający wiadomość rezerwacyjną wskazuje swój (swoje) numer(y) kart wskazując swój adres email;
10/ anulowanie 1 rezerwacji bez ważnego powodu uprawnia komisję wskazaną w pkt. 6 do redukcji liczby dostępnych zniżek o 2;
11/ jeżeli produkt nie wymaga rezerwacji – informacja o tym fakcie będzie dostępna na tej stronie internetowej – podobnie jak inne informacje dotyczące wolnych miejsc oraz wypełnienia kalendarza rezerwacjami produktów z Listy Kwalifikowanej Rekreacji.

Dlaczego istnieje potrzeba dofinansowania niektórych zajęć z Listy Zajęć Edukacyjno-Wychowawczych.

Przede wszystkim najważniejsze aby takie zajęcia się odbywały i aby środowisko, w którym żyją, uczą się i dorastają uczniowie oferowało im prawdziwe i wartościowe atrakcje. Polecam film: „Beskid Niski – na ratunek cywilizacji 2021”       www.youtube.com/watch?v=xDJK9Uy1QyY

Sądzimy, że warto przeciwdziałać drenażowi mózgów a sytuacja, w której jedynym sposobem młodych ludzi na życie jest ucieczka do wielkiego (jeszcze większego) miasta nie jest normalna. Jest to niezwykle szerokie i skomplikowane zagadnienie cywilizacyjne ale z drugiej strony – bardzo proste: przekonaj młodych ludzi, że warto mieszkać, pracować i zakładać rodzinę tutaj, w małej ojczyźnie. Wiadomo, że szereg funkcji gospodarczych i społecznych może i powinno rozwijać się „na prowincji” a nie tylko „w wielkim mieście” – to postulat długoterminowy. Zależny również od sposobu myślenia młodych. Od stopnia rozumienia rzeczywistości wokół, od niezależności myślenia, poczucia przynależności, patriotyzmu, znajomości historii i podzielanych wartości. Od tego czy potrafią oni słusznie żądać adekwatnych możliwości rozwoju osobistego także w małej ojczyźnie.

Czy my, dorośli, szczególnie przedsiębiorcy, również mikro- ale i małe średnie firmy, powinniśmy włączyć się w działanie wspierające proces kształtowania kwalifikacji i aspiracji młodych ludzi? Po prostu: wychowania. Jestem pewien, że powinniśmy. Może dzięki naszej aktywności w przyszłości znajda się młodzi ludzie chętni do pracy w naszych przedsiębiorcach.

Zaproponowany system opiera się na wieloletnim doświadczeniu Idea Nowa Sp. z o.o. w tworzeniu i prowadzeniu zajęć edukacyjno-wychowawczych. Np. z zajęć Narty Dzieciom (www.nartydzieciom.pl) skorzystało niemal 80 tys. uczniów przez ostatnie 12 lat.

„Wiem od nauczycieli i widzę to sam, że zajęcia prowadzące do zdobycia realnej umiejętności, w tym wypadku jazdy na nartach, co jest też kompetencją społeczną, mają znacznie szerszy wpływ na ogólną kondycję mentalną i fizyczną uczniów niż sam tylko fakt zdobycia nowej umiejętności. Uczniowie przekonują się, że wysiłek włożony w naukę przynosi widoczne, prawdziwe efekty. Swoistą kulturową satysfakcję”.

Niektóre z proponowanych uczniom szkół zajęć edukacyjno-rekreacyjnych wymagają jednak pewnej zachęty: są to zajęcia z narciarstwa pieszego (chodzenie w nartach turowych), nauka chodzenia i biegania na nartach biegowych, jednodniowe wyprawy rowerowe po Beskidzie Niskim z udziałem znacznie droższych rowerów elektrycznych ale umożliwiających wzbudzenie zainteresowania rekreacją również wśród uczniów o słabej kondycji. Wiadomo, że zachęta finansowa w postaci obniżenia odpłatności o maksymalnie 50 zł na 1 ucznia ma znaczenie.

Sądzę, że zajęcia Leśna Szkoła również wymagają pewnego wsparcia finansowego – i o decyzji w tej sprawie poinformuję w późniejszym terminie.

Do Listy Zajęć Edukacyjno-Wychowawczych będziemy z czasem dodawać nowe ale tylko naprawdę sprawdzone formaty edukacyjno-wychowawcze z obszaru kwalifikowanej rekreacji.

Za to Lista Produktów i Usług Kwalifikowanej Rekreacji, którymi to produktami i usługami nagradzamy Państwa za zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia będzie się stopniowo poszerzać i obejmować coraz to nowe produkty i usługi oraz nowe miejsca i nowych przedsiębiorców oferujących Sponsorom swoje usługi i produkty. Zapraszam tych przedsiębiorców z ofertami usług i do sponsorowania zajęć – również.

Wszystkich Państwa zapraszam do sponsorowania ambitnych, edukacyjno-wychowawczych, zajęć Zagłębia Ambitnej Turystyki w Beskidzie Niskim.

Lista Produktów i Usług Kwalifikowanej Rekreacji:

                                   zniżka 30%

  1. Wypożyczenie roweru MTB analogowego mobilnerowery.pl      
  2. Wypożyczenie roweru MTB ze wspomaganiem elektrycznym youtube.com/watch?v=EJ8FpIbkA3o
  3. Wypożyczenie nart turowych youtube.com/watch?v=SrTLNwDQLxA
  4. Wypożyczenie nart biegowych youtube.com/watch?v=ZFA0jSlo6Rc
  5. Szkolenie – dla grupy zorganizowanej (szkolenie i nadzór nad wycieczką grupy zorganizowanej rowerowej bądź narciarskiej: narty turowe i/lub śladowe, biegówki) youtube.com/watch?v=HgCNk2kF7z8&t=16s
  6. Zajęcia Leśna Szkoła dla zorganizowanej grupy nie-szkolnej lesnaszkola.com

Wierzę, że będziemy wspólnie rozwijać zaproponowany format współpracy i że jest on prawdziwa pro-kooperacyjną innowacją.

Zapraszam
Bogusław Szweda

Dodaj komentarz