Leśna Szkoła to zespół zróżnicowanych zajęć terenowych, sportowych i kulturalnych skoncentrowany w ciągu jednego dnia i zorganizowanych tak aby każdy nauczyciel i każdy uczeń znalazł aktywność, która stwarza szansę przerodzenia się w autentyczne, wartościowe hobby. Zajęcia w Leśnej Szkole odbywają się w pełnych naturalnego piękna przyrody Puławach Górnych, co ma stanowić te właśnie wyjątkowe i niezwykłe okoliczności sprzyjające rozbudzeniu ambicji i zainteresowań uczniów turystyką kwalifikowaną, kulturą fizyczną i aktywnymi formami wypoczynku ale również kształtujące postawę rozważnego korzystania i szacunku dla otaczającej nas przyrody, którą symbolizuje las. Zajęcia z założenia mają być dostępne dla każdego ucznia zarówno w aspekcie kosztów jak i zapewnienia wszystkim uczestnikom opieki w Leśnej Szkole.

 

Rezerwacje i zgłoszenia na stronie:

www.lesnaszkola.com