Narty Dzieciom Plus

Narty Dzieciom Plus czyli narty dzieciom plus pobyt wielodniowy w Ośrodku Wypoczynkowy ...

Narty Dzieciom

Ideą Narty Dzieciom jest: udostępnić aktywny wypoczynek na ekskluzywnym poziomie połąc ...

Leśna Szkoła

Leśna Szkoła to zespół zróżnicowanych zajęć terenowych, sportowych i kulturalnych skon ...

Kopuła obserwacyjna

Na Kiczerze powstanie również kopuła do obserwacji przyrodniczych i astronomicznych. O ...